ఉత్పత్తులు
1783-US5T

1783-US5T

Stratix 2000 Switch, Unmanaged, 5 Copper Ports
పార్ట్ నంబర్: 1783-US5T
బ్రాండ్: Rockwell

పరిమాణంయూనిట్ ధర[USD]
5186 స్టాక్‌లో pcsడెలివరీలను తనిఖీ చేయండి
1783-US8T

1783-US8T

Stratix 2000 Switch, Unmanaged, 8 Copper Ports
పార్ట్ నంబర్: 1783-US8T
బ్రాండ్: Rockwell

పరిమాణంయూనిట్ ధర[USD]
3432 స్టాక్‌లో pcsడెలివరీలను తనిఖీ చేయండి
1783-BMS20CGL

1783-BMS20CGL

Stratix 5700, 16 copper 10/100 ports, 2 combo(copper or SFP slot) 10/100/1000 ports, 2 SFP 10/100 slots, lite FW
పార్ట్ నంబర్: 1783-BMS20CGL
బ్రాండ్: Rockwell

పరిమాణంయూనిట్ ధర[USD]
7148 స్టాక్‌లో pcsడెలివరీలను తనిఖీ చేయండి
1783-US4T1F

1783-US4T1F

Stratix 2000 Switch, Unmanaged, 4 Copper Ports, 1 Fiber w/LC-Connector
పార్ట్ నంబర్: 1783-US4T1F
బ్రాండ్: Rockwell

పరిమాణంయూనిట్ ధర[USD]
7359 స్టాక్‌లో pcsడెలివరీలను తనిఖీ చేయండి
1783-US7T1F

1783-US7T1F

Stratix 2000 Switch, Unmanaged, 7 Copper Ports, 1 Fiber w/LC-Connector
పార్ట్ నంబర్: 1783-US7T1F
బ్రాండ్: Rockwell

పరిమాణంయూనిట్ ధర[USD]
6972 స్టాక్‌లో pcsడెలివరీలను తనిఖీ చేయండి
1783-US6T2F

1783-US6T2F

Stratix 2000 Switch, Unmanaged, 6 Copper Ports, 2 Fiber w/LC-Connector
పార్ట్ నంబర్: 1783-US6T2F
బ్రాండ్: Rockwell

పరిమాణంయూనిట్ ధర[USD]
4369 స్టాక్‌లో pcsడెలివరీలను తనిఖీ చేయండి
1783-BMS06SL

1783-BMS06SL

Stratix 5700, 4 copper 10/100 ports, 2 SFP 10/100 slots, lite FW
పార్ట్ నంబర్: 1783-BMS06SL
బ్రాండ్: Rockwell

పరిమాణంయూనిట్ ధర[USD]
3575 స్టాక్‌లో pcsడెలివరీలను తనిఖీ చేయండి
1783-HMS8TG4CGN

1783-HMS8TG4CGN


పార్ట్ నంబర్: 1783-HMS8TG4CGN
బ్రాండ్: Rockwell

పరిమాణంయూనిట్ ధర[USD]
7229 స్టాక్‌లో pcsడెలివరీలను తనిఖీ చేయండి
1783-BMS06SGA

1783-BMS06SGA

Stratix 5700, 4 copper 10/100 ports, 2 SFP 10/100/1000 slots, full FW
పార్ట్ నంబర్: 1783-BMS06SGA
బ్రాండ్: Rockwell

పరిమాణంయూనిట్ ధర[USD]
7703 స్టాక్‌లో pcsడెలివరీలను తనిఖీ చేయండి
1783-US5TG

1783-US5TG

Stratix 2000 Switch, Unmanaged, 5 Copper Ports(Gb)
పార్ట్ నంబర్: 1783-US5TG
బ్రాండ్: Rockwell

పరిమాణంయూనిట్ ధర[USD]
5058 స్టాక్‌లో pcsడెలివరీలను తనిఖీ చేయండి
1783-BMS06TL

1783-BMS06TL

Stratix 5700, 6 copper 10/100 ports, lite FW
పార్ట్ నంబర్: 1783-BMS06TL
బ్రాండ్: Rockwell

పరిమాణంయూనిట్ ధర[USD]
6576 స్టాక్‌లో pcsడెలివరీలను తనిఖీ చేయండి
1783-BMS06TA

1783-BMS06TA

Stratix 5700, 6 copper 10/100 ports, full FW
పార్ట్ నంబర్: 1783-BMS06TA
బ్రాండ్: Rockwell

పరిమాణంయూనిట్ ధర[USD]
4703 స్టాక్‌లో pcsడెలివరీలను తనిఖీ చేయండి
paypal visa mastercard amex escrowpay dhl fedex paypost ems express
Top